تلفن تماس : 09131333842

فرم روز های تعطیل

 
تعرفه داربست فلزی 1394
 
 

 
اکیپ:                     روز:                    تاریخ:                           «برگه روز های بیکاری »           
 
 
 
ردیف:
 
 
توضیحات:
 
1
 
علت بیکاری:
 
 
2
 
هزینه ها:
 
 
3
 
وجه دریافتی از:
 
 
وجه دریافتی از:
 
 
وجه دریافتی از:
 
 
4
 
وجه پرداختی به نصاب:
 
 
5
 
وجه پرداختی به کارفرما:
 
 
 
 
نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :

آخرین نمونه کارها